سلام علیکم. چرا کافر را نجس می دانیم مگر سلول های بدن او نجس است ؟در بعضی مواقع از نظر طها رت باک هستند؟زنجان قرجه لو

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

طهارت و نجاست کافر امر ظاهری و جسمی نیست بلکه فرد کافر چون اعتقاد واقعی به دین و خدا ندارد لذا خداوند روح او را نجس دانسته و به طبع آن جسم او را هم نجس دانسته با مسلمین معاشرت با کافر نداشته و بدانند که تقرب الی الله و بندگی او با طهارت درون و ظاهر میسر است ضمن اینکه کفار چون اعتقاد دینی ندارند لذا عملا از نجاست و جنابت احتراز واقعی ندارند و همین موضوع موجب نجاست بدن هم می شود کما اینکه در غرب مشاهده می شود که بسیاری حتی از ادرار خود دوری نمیکنند به مثل مسلمین

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن