سلام می خواہم یک سوال بپرسم آیا گرفتن خال کوبی در تمام بدن جایز است؟ آیا این مانع نماز ، وضو و غسل است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خالکوبی جایز نیست ولی اگر انجام بگیرد جنانچه زیر پوستی باشد و ایجاد مانع برای وضو و غسل نکند اشکال ندارد و همچنین اگر ایجاد مانع هم بکند و امکان برطرف کردن نباشد وضو و غسل صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن