سلام کنده مادرم دچار عرفان های کاذب شده ولی خب ایشان همچنان پیامبر را قبول دارند ولی ایشان و امامان را آدم هایی عادی می نامند و به وحدت وجود و دلت با خدا باشه و از این جور چیز ها گرویدند وخب احکام را به رای خود تفسیر می کنند و احادیث را فقط آنان که موافق عرفان آنان باشد تایید می کنند من با خانواده ام زندگی می کنم حال چه کنم و چگونه با مادرم رفتار کنم آیا مادرم نجس است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر امامان و پیامبر را اصلا نماینده خدا ندانند و اصلا قرآن را هم قبول ندارند و این موضوع ناشی از جهل و یا عصبانیت نیست نجس می باشند ولی اگر به ظاهر آنها را قبول دارد ولی در عمل به دستورات انها به طور کامل عمل نمیکند و برخی را عمل میکند پاک است گر چه در فکر خود دچار انخراف می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن