شب زلزله آمده و فرداى آن شب عدّه‏اى متوجّه شده‏اند آيا براى نماز آيات نيّت اداء كنند يا قضا؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز آيات براى زلزله قضا ندارد و هرگاه متوجّه شدند، بايد به نیّت اداء بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن