شخصى آگاه نبوده كه در اقامت عشره، وحدت محلّ شرط است لذا در حين قصد عشره در محلّ، قصدش اين بوده كه خارج از حدّ ترخص برود آن هم همه روزه بيش از دو ساعت رفت و آمد كند حال نمازهايى كه كامل خوانده و روزه‏هايى كه گرفته چه وضعيتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد قضا كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن