شخصى از يك روستا قصد دارد بيايد شهر دارو بگيرد كه ۶ كيلومتر است شهر دارو ندارند مى‏رود شهر ديگر که آن هم دارو ندارند مى‏رود شهرى ديگر وقتى به شهر آخرى رسيد حدود پنجاه كيلومتر طى كرده دارو را گرفته كه از اوّل قصد مسافت نداشته حال ۳ روز در شهر آخر مى‏ماند نماز و روزه چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فاصله هر شهری تا شهر دیگر کمتر از حد مسافت شرعی باشد و بعد از رسیدن به یک شهر قصد طی مسافت شرعی تا شهر یا شهرهای دیگر را هم نکند نماز او در مسیر رفتن تمام است لکن اگر بخواهد به روستای خود برگردد و در مسیر برگشت نماز را بخواند و مجموع مسافت برگشت به حد مسافت شرعی باشد باید نماز را شکسته بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن