شخصى بدون تقليد و اجازه از مجتهد حىّ تاكنون بر امام راحل يا يكى از مراجع ميّت باقى مانده است آيا در حال حاضر مي¬تواند با فتواى مراجع حىّ به تقليد خود از مجتهد ميّت ادامه دهد و وضعيت اعمال سابقش كه بدون اجازه مجتهد حىّ از مجتهد ميّت تقليد كرده چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه بقاء و عملش مطابق با فتواى مجتهد حىّ كه بايد از او تقليد كند بوده، از لحاظ خصوصيات و حدود كه اختلافى است، اعمالش مقرون به صحّت است در غير اين صورت، صحّتش مشكل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن