شخصى بعد از گرفتن وضو شكّ مى‏كند كه مسح پا كرده است يا خير تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شک در انجام مسح پاى راست كند، وضو صحيح است و اگر شكّ در انجام مسح پاى چپ نمايد، چنانچه مدّت زيادى از وضو گرفتن گذشته و شكّ كرده و يا آنكه وارد نماز شده، گرچه زمان زيادى هم نگذشته باشد، وضو صحيح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن