شخصى در ماه رمضان ساعت هشت شب جنب شده و خوابيده بنا داشته كه قبل از اذان صبح بلند شود غسل كند لكن وسط اذان بلند شده روزه او چه صورت دارد اگر بنا نداشته بلند شود چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بنا داشته غسل را قبل از اذان صبح انجام دهد، روزه او صحيح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن