شخصى در موقع رفتن به مكّه يك دانگ از منزل مسكونى را كه چهار دانگ آن را به سيّد على سادات پور داده بود به مادر بنده كه سيّده بود بنام سهم سادات هديه كرد و يك دانگ از خانه را به ناپدرى بنده اهداء نمود حال بفرمائيد آيا مادر بنده از آن يك دانگ خانه سهم شوهر مرحوم خود ارث مى‏برد يا خير؟ آيا در فرض مسئله بالا بنده و خواهرم از آن خانه كه يك دانگ سهم ناپدرى من مى‏باشد سهم مى‏بريم يا خير؟   با فرض سئوال ۲ آيا بنده و خواهرم از مادرمان از آن يك دانگ خانه سهم مى‏بريم يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از اصل زمين ارث نمى‏برد ولى از ساختمان يك دانگ ارث مى‏برد.

اگر ناپدرى شماست، شما ارث نمى‏بريد.

ارث مى‏بريد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن