شخصى صورتش را شست و مشغول شستن دست راستش بود كه بادى از او خارج شد وضو را بايد از سر بگيرد ولى هنوز رطوبت و آب بر صورتش هست آيا مى‏تواند بدون ريختن آب مجدّد به نيّت وضوى دوباره صورت را دوباره بشويد با همان آب قبل؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد از اوّل به نيّت وضو آب به صورت بريزد و اعضاء وضو را بشويد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن