شخصى كارش رانندگى بين دو شهر است ولى در هفته يكبار مى‏رود و بر مى‏گردد آيا نمازش تمام است يا شكسته؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرفاً شغل او رانندگى صدق كند، نماز او تمام است اگر چه خوب است كه سفرها طورى تنظيم شود كه صدق عرفى براى شغل تأمين شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن