شخصى كه دستگير شده و او را به زندانى در شهرى غير از وطن خود مى‏برند و نمى‏داند چه مدّت در آنجا در حبس مى‏ماند، حكم نماز و روزه او چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا يك ماه نماز را شكسته بخواند و بعد از آن هر چه بماند بايد نماز را تمام بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن