شخصى متوجّه عنوان تقليد نبوده امّا مسئله‏اى كه برايش پيش مى‏آمده از رساله مجتهد وقت اخذ مى‏نموده و عمل مى‏كرده آيا اين مقدار براى تحقق تقليد و بقاء پس از فوت او كافى است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عملش مطابق با فتواى مجتهدى كه مى‏بايست از او تقليد كند بوده اشكالى ندارد و در بقاء هم بايد نظر همان مجتهد را ملاحظه نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن