شخصى مقلّد حضرت امامبوده پس از ارتحال ايشان از آیت الله خوئىو سپس از آیت الله گلپايگانى و بعد از آیت الله اراكى تقليد نموده و در عين حال، با توجّه به اين كه همه مراجع بزرگوار ياد شده بنحوى بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت را جايز مى‏دانستند بر مجتهد قبلى نيز باقى مانده است در حال حاضر تكليف چيست؟ آيا مى‏تواند در عمل به مسائل شرعى تبعيض قائل شود و از همه آنها تقليد كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعيض در صورتى جايز است كه در حال حيات مجتهدى در مسئله‏اى به فتواى او عمل كرده باشد و با اجازه مجتهد حىّ بعدى باقى بر ميت مانده باشد اما اگر در حال حيات آن مجتهد به آن مسئله عمل نكرده و يا عمل كرده ولى در آن مسئله رجوع به مجتهد زنده بعدى نموده ديگر نمى‏تواند در آن مسئله به مجتهد قبلى باقى بماند، نتيجه آن مى‏شود كه چه بسا انسان در چهار مسئله از چهار مجتهد به ترتيب باقى بماند يعنى مسئله اوّل از مجتهد اوّل كه عمل كرده در حال حيات و با اجازه مجتهد بعدى باقى مانده و در مسئله دوّم از مجتهد دوم با اجازه در بقاء از مجتهد سوّم نسبت به هر دو مسئله و همچنين در مسئله چهارمى. والّله العالم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن