شخصى مقلّد زيد بوده، مدّت پنج سال بعد از رحلت او رجوع كرده به عمرو، سه سال بعد از رحلت او هم رجوع كرده به بكر و به تقليد زيد باقى است حال آيا مى‏شود در يك مسئله كه زيد احتياط واجب دارد مقلّد غير بكر شود يا نه، البتّه بر فرض اعلميّت زيد، ضمنادر جواز تقليد غير بكر بيّنه موجود است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در احتياط¬ات زيد بايد به بكر رجوع كند و رجوع به غير جايز نيست مگر بکر هم در همان مسئله احتیاط واجب کند که میتواند به غیر او رجوع کند..

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن