شخصى ميان وطن و يا محلّ سكونت با محلّ شغل رفت و آمد مى‏كند كه البته نمازش تمام است حال در محلّ كار ده روز مى‏ماند كه قهراً سفر بعد از آن شكسته بايد بخواند حال مى‏تواند سفر اوّل خود را از نقطه محلّ كار تا محلّ سكونت حساب كند تا در برگشتن به محلّ شغل نمازش را تمام بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر محل سکونت تا محل کار به حد مسافت شرعی است و سپس در محل کار ده روز را می¬ماند، می¬تواند سفر اول بعد از ده روز را از محل کار به محل سکونت حساب کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن