شخصى وصيّت كرده ثلث مالش را براى نماز و روزه قضا شده صرف كنند، بعد ورثه تمام اموال را بين خود تقسيم كرده‏اند، آيا پسر بزرگتر بايد نماز و روزه را قضا كند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد به وصيّت عمل گردد و ورثه ضامن آن مقدارى هستند كه مورد وصيّت قرار گرفته و تا زمانى كه نماز و روزه پدر انجام نشده است، بر پسر بزرگتر واجب است، قضا نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن