شخصى چهار پسر و پنج دختر از يك زن و يك پسر از زن ديگرش دارد و زمين خود را براى چهار پسر خود هبه كرد و پنج دختر را از ارث محروم مى‏كند و پسر پنجمى‏اش را كه از زن ديگرش است از او هيچ اسمى برده نشده نه در بين دختران از ارث محروم شده و نه در بين پسران صاحب حقّ شده آيا اين پسر پنجمى از پدر ارث مى‏برد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر واقعاً در زمان حيات، پدر تمام اموال را به پسران چهارگانه هبه نموده باشد و قبض و اقباض هم شده باشد و چيزى از اموال باقى نمانده باشد عملاً دختران و يك پسر چيزى نمى‏برند ولى اگر وصيّت كرده باشد و نه هبه، وصيّت در حدّ ثلث اموال نافذ است و بيش از ثلث را تمام ورثه ارث مى‏برند و يا اگر بعد از هبه پدر مالى به دست آورده باشد، تمام ورثه ارث مى‏برند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن