شخصی احتمال می دهد که روزه قضایی داشته باشد و روزه را به این نیّت گرفته است که اگر قضا بر ذمّه او است قضای واجب باشد و گر نه مستحب باشد آیا روزه با این صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد و معنای ما فی الذمّه همین است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن