شخصی از مجتهد میّت به مجتهد زنده عدول می کند و بعد از عمل به فتوای مجتهد زنده، متوجّه می شود که میّت، اعلم از زنده است. تکلیف او نسبت به اعمالی که وفق فتوای مرجع زنده انجام داده است چیست و اکنون تکلیف او در تقلید از چه کسی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید از زنده افضل است و لذا اعمالش صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن