شخصی اوّل ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم به دُبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آنجا رسیده و متوجّه شده که در آنجا عید اعلام شده است. حال که او به وطن برگشته است، آیا قضای روزه هایی که از او فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به او بیست و هشت روز می شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایی بوده که عید اعلام شده است، این شخص چه وظیفه ای دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید قضای روزه های فوت شده را بگیرد و احتیاطاً ملاک را در قضای روزه ها وطن خود قرار دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن