شخصی با خوک همسایه که ارمنی می باشد وطی می کند. آیا می بایست خوک مذکور را ذبح نمود و آتش زد یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون این حیوان قابل خوردن برای مسلمین نیست و لذا آتش زدن و یا ذبح کردن واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن