شخصی بدون اجازه از مجتهد زنده، تا به حال بر تقلید حضرت امام خمینی باقی مانده است. آیا اکنون می تواند با اجازه حضرتعالی بر تقلید امام باقی بماند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ایشان می تواند در مسائلی که در زمان حیات امام طبق فتوای ایشان عمل کرده است باقی بماند و در مسائل جدید، به مرجع تقلید زنده مراجعه کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن