شخصی بر اثر سانحه و تصادف بیهوش و یا مجنون می شود و او را جهت معالجه به شهری دیگر می برند. وقتی در بیمارستان به هوش آمده یا جنونش برطرف شده باشد نماز او قصر است یا اتمام؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز او تمام است زیرا قصد مسافرت نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن