شخصی بول می کند و قبل از تطهیر، وضو می گیرد. آیا می تواند حروف قرآن را مسّ کند؟ اگر بعد از وضو، موضع را تطهیر کند آیا می تواند با آن وضو نماز بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن