شخصی در ابتدای بلوغ، بنای تقلید از مجتهدی را گذاشت ولکن تقلید او مبتنی بر اساس و مبانی شرع نبوده است. سپس از مجتهد دیگری تقلید نمود ولی بعد از مدّتی، در صحّت تقلید از او نیز شک کرده است. در این صورت، چه چیزی بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تفحّص کند و اگر اجتهاد و جامعیت آن فرد جهت تقلید برای او ثابت شد، تقلید از آن مرجع جایز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن