شخصی در ابتدای سنّ بلوغ، روزه می گرفته ولی در اثناء روزه، استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت، چند روز روزه گرفته است در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه های آن روزها کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: علاوه بر قضای روزه ها، باید برای روزه ای که با استمناء باطل کرده کفّاره جمع، و برای روزه های دیگر که با باقیماندن بر جنابت باطل کرده کفّاره عمد بدهد. مگر جاهل قاصر بوده باشد یعنی امکان یادگیری مسئله برای او وجود نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن