شخصی در حال روزه ماه رمضان با همسر خود بازی کند تا وقتی که دیگر احساس کند ممکن است منی بیرون بیاید. حال، در حالی که اطمینان دارد اگر خودداری کند منی بیرون نمی آید از ادامه بازی خودداری کند ولی بر خلاف اطمینان وی، منی بیرون بیاید روزه اش چه حکمی دارد؟ در صورت بطلان، آیا کفّاره هم واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اطمینان داشته که منی خارج نمی شود و اتّفاقاً خارج شود روزه باطل نیست گرچه بنابر احتیاط مستحب قضای آن روز را بجا آورد ولی اگر اطمینان نداشته و این کار را کرد، باید روزه را قضا کرده و کفّاره هم بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن