شخصی در ماه رمضان مسافر بوده و بعد از اذان ظهر به وطن خود می رسد؛ با توجّه به اینکه در سفر افطار نکرده است آیا می تواند روزه بگیرد؟ (با این توضیح که چون وقت باقی بود نماز ظهر و عصر را در بین راه نخواند بلکه بعد از رسیدن به وطن، نماز را کامل خوانده است).

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از ظهر شرعی به حدّ ترخّص شهر خود نرسیده باشد نمی تواند روزه بگیرد و باید روزه را بعدا قضا نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن