شخصی روزه قضا یا کفّاره بدهکار است؛ حال می تواند نذر کند که سه روز، روزه در سفر بگیرد تا بتواند در غیر وطن خود اعتکاف کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وقت برای بجا آوردن روزه قضا دارد، انجام سفر و نذر روزه در سفر اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن