شخصی سال ۸۵ مبلغی ارزش یکصد و پنجاه میلیون تومان به شخصی قرض می دهد و زمانی هم برای ادای قرض و برگشت پول مشخص نمی کند شخص قرض دهنده سال ۹۲ فوت می کند اکنون یعنی در سال ۹۹ بعد از گذشت ۷ سال از فوت شخص قرض دهنده شخصی که وجه را قرض گرفته بوده است قصد دارد مبلغ قرض را به فرزندان متوفی (سه نفر)برگرداند.با توجه به وضعیت موجود و مشروح چه مبلغی و بر چه مبنایی باید به ورثه پرداخت گردد؟اگر یکی از وراث این مطلب را که این مبلغ بصورت قرض بوده قبول ننماید و مدعی باشد که قرار به مضاربه بوده است چگونه باید عمل کرد

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توجه به اختلاف فاحش قیمت پول از سال ۸۵ تا امسال باید مصالحه به قیمت جدید صورت گیرد و اگر امکان مصالحه نبود باید به داوری مراجعه شود و اگر فردی ادعای مضاربه داشته باشد باید دلیل و مدرک داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن