شخصی لقیطی (بچّه پیدا شده) را سرپرستی می کند. در مواردی که نیاز به اجازه دارد اجازه را باید از حاکم شرع بگیرد یا می تواند از عدول مؤمنین اجازه بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حاکم شرع، مقدّم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن