شخصی میان محلّ سکونت خود که وطنش نمی باشد با محلّ شغل خود، هفته ای سه یا چهار روز، رفت و آمد می کند؛ نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: سکونت در محلّ اگر بیش از دو سال باشد به نظر ما حکم وطن را دارد؛ لذا اگر شغل او سفر باشد یا عملا در هفته دو بار رفت و آمد دارد نمازهای او کامل است و حکم سفر از وطن را دارد. همچنین اگر کمتر از دو سال میماند ولی شغل او سفر است و قبل از سکونت در آن محل هم این شغل را داشته است، نمازهای او کامل و روزه صحیح است مگر ده روز به سفر نرود که سفر اول و دوم بعد از آن نماز شکسته است و اگر شغل او سفر نیست، نمازهای او شکسته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن