شخصی می داند و یقین دارد که در فلان مسجد، از میان سه نفر که مورد اطمینان او هستند حتماً یکی از آنها امامت جماعت را به عهده می گیرد آیا لازم است جهت اقتدا کردن، معین کند کدام یک از آنها امام جماعت است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: همین که به امام حاضر اقتداء کند کفایت می کند و تعیین ضرورت ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن