شخصی پشت سر امام جماعت خاصّی نماز می خواند ولی بعد از اتمام و یا وسط نماز، پی می برد امام جماعت، شخص دیگری است تکلیف وی چه می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امام جماعت عادل بوده است نماز جماعت صحیح است مگر تصمیم داشته که حتماً فقط به یک فرد خاص اقتدا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن