شخصی چندین سال در ماه رمضان و غیر آن عادت به استمناء داشته است، نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نمازها و روزه ها را قضا کند و بابت روزه هایی که باطل کرده، کفّاره جمع بر او واجب است؛ البتّه اگر بعد از استمناء غسل جنابت هم می کرده، نمازهای او باطل نبوده و قضا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن