شخصی که در حال خواندن نماز قضا است آیا می تواند به نماز ادا عدول کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: عدول از نماز قضا به ادا جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن