شخص محتاط، وجوهات خمس خود را بايد به مجتهد اعلم بدهد يا به هر مجتهدى بدهد كفايت مى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه اعلميّت را احراز كرده باشد بايد وجوه را به مجتهد اعلم پرداخت كند زيرا از مصاديق عمل به احتياط است و اگر احتمال قوی اعلمیت هم در فردی بدهد باید وجوهات را به دست آن مرجع برساند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن