شهیدی به یکی از دوستانش وصیّت کرده که احتیاطاً برایش چند روز، روزه قضا بگیرد ولی ورثه شهید، پای بند به این مسائل نیستند و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقّت دارد. آیا راه حل دیگری وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید کسی را پیدا کنند که تبرّعاً برای آن شهید روزه را بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن