طلاّبى كه براى تحصيل به قم آمدند و چند سال است در قم هستند و آينده نيز معلوم نيست كه در كجا باشند، احتمال دارد در قم بمانند و احتمال دارد بروند، حكم نماز و روزه آنها چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حكم وطن اتّخاذى را دارد و نماز و روزه آنها تمام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن