عامّه بهائیان از ساختگی بودن آئین خویش ناآگاهند و از طرفی نبوّت بهاء الله نوری را به همراه نبوّت حضرت محّمدص و امامت آل محّمدعلیهم السلام قبول دارند. با توجّه به عدم انکار ایشان نسبت به پیشوایان معصوم شیعی، از جهت طهارت چه حکمی دارند؟ همچنین حکم بابی ها که آنان نیز معتقد به نبوّت حضرت محّمدص و امامت آل محّمد علیهم السلام هستند چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهایی¬ها و بابی¬ها ازفرقه های ضالّه و نجس هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن