غالباً پس از بهبودی زخم، روی آن شبیه رنگ خون بسته می شود. آیا آن محل پاک است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر تبدیل به پوست شود و اضطلاحا سله ببندد پاک است والّا باید آن را آب کشید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن