فردی مدّت صد وبیست روز، روزه بدهکار است، آیا باید برای هر روز، شصت روز روزه بگیرد؟ آیا کفّاره هم بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً خورده باشد یا باید برای هر روز ۶۰ روز روزه بگیرد و یا ۶۰ فقیر را سیر کند؛ و اگر از روی عذر شرعی آن را خورده است، فقط باید آنها را قضا کند و کفّاره غیر عمد هم بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن