فردی ملکی را از پدر به ارث برده و در آن گنجی پیدا نموده است. آیا مالک زمین می تواند به خاطر مسئله مالکیّت گنج از مرجع تقلید خود عدول کند و به فتوای مرجع تقلید دیگری که مالکیّت گنج را از آنِ مالک زمین می داند رجوع کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مجتهد در مسأله فوق فتوی داده باشد مقلّد نمی تواند از او عدول کند ولی اگر احتیاط کرده باشد عدول از او به مجتهد دیگر، با رعایت الاعلم فالاعلم اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن