فرد بیماری شک دارد که آیا به حدّی سالم شده که بتواند روزه بگیرد یا نه؛ آیا روزه واجب، بر چنین شخصی واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید از کارشناس و پزشک بپرسد و اگر باز هم خوف از ضرر دارد روزه بر او واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن