فرزند اینجانب دارای همسر عقد کرده بوده و چند سال قبل، در حادثه ای فوت می نماید ولی تا قبل از فوت، عروس را به خانه نیاورده و همبستر نیز نشده بود. همسر متوفّی اکنون دیه دریافت نموده است. الف: آیا همسر از دیه سهم می برد؟ ب: آیا دیه جزو ما ترک متوفّی محسوب می شود؟ ج: چنانچه پدر متوفّی ملکی را به عنوان پشت قباله همسر متوفّی منظور کرده باشد آیا پس از فوت نیز پرداخت آن بر ذمّه پدر متوفّی می باشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: الف: بله ارث می برد. ب: بله جزء ما ترک میّت است. ج: بله باید آن مال را به زن بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن