فرزند پذیران به منظور آتیه کودک اموالی را به فرزند خوانده ای (بی سرپرست یا بد سرپرست) هبه می کنند دغدغه ای که پیش روی فرزند پذیران است این است که اگر فرزند خوانده فوت کند اموال شرعاً یا به حاکم شرع میرسد یا به بد سرپرستان که ولی خاص کودک هستند. چه راهکار یا راه حل شرعی برای این که در صورت فوت فرزند خوانده اموال آنان به خودشان (فرزند پذیران) برگردد وجود دارد؟ و این راه حل، در صورتی که عین مال تبدیل شده باشد چه حکمی دارد و در صورتی که فوت فرزند خوانده در زمان صغر یا کبر باشد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض فوق برای فرار از تبعات آن و بازگشت مال به فرزند پذیران می توان صلح عمری انجام داد. به این معنا که فرزند پذیر مال را به فرزند خوانده مصالحه کند تا فرزند خوانده تا پایان حیات خود استفاده کند اما از ملکیت فرزند پذیران خارج نمی شود و بعد از مرگ فرزند خوانده به خود مالک یا ورثه بر می گردد و نیاز به قبول دارد و اگر صغیر باشد ولیّ شرعی او باید قبول کند و حق تبدیل هم ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن