فرق بین احوط لزومی و عبارت «افضل این است» چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در کنار احوط لزومی فتوایی نباشد دلیل بر این است که این احتیاط باید عمل شود و عبارت افضل هم دلالت بر استحباب می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن