فرق بین «مَن شُغلُه السّفر» و «مَن شُغلُه فی السّفر» چیست و آیا احکام آنها باهم متفاوت است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: «من شغله السّفر» کسی است که سفر، شغل او است مثل رانندگان اتوبوس و کامیون و «من شغله فی السّفر» کسی است که شغلش مثلاً تجارت است ولی برای تجارت باید سفر کند، و تفاوت آنها در احکام این است که کسی که «شغله السفر» است اگر سفری غیر شغلی برود نماز او شکسته است مگر عنوان دیگری همانند کثیر السفر پیدا کند و کسی که عنوان «شغله فی السفر» دارد اگر سفر غیر شغلی هم برود نماز او تمام است چون عملا کثیر السفر است و الا نماز شکسته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن